Služby

Výstavba inžinierskych sietí
 • Vodovody
 • Plynovody
 • Kanalizácie
 • Telekomunikácie
 • Elektrika
Rekonštrukcie a opravy nevyhovujúcich potrubí
 • Relining viac info
  Bezvýkopová technológia na opravu a rekonštrukciu potrubia, kde sa do pôvodného potrubia vťahuje nové potrubie s menším priemerom. Dimenzie vťahovaných potrubí sú dané výrobným programom jednotlivých potrubí, cca od DN 50 až po DN 2000 a príslušného tlakového stupňa podľa potreby.
 • Brestlining viac info
  Patrí medzi rozrušovacie bezvýkopové technológie pre opravu, rekonštrukciu a sanáciu potrubia. Technológiu Berstliningu je možné použiť pre potrubia s médiom odpadová voda, pitná voda, úžitková voda, plyn, či iné média. Dimenzia potrubia je od DN 80 do DN 500.
Bezvýkopové technológie výstavby a rekonštrukcií inžinierskych sietí
 • Riadené mikrotunelovanie viac info
  Riadené pretláčanie je vhodné pri pretlakoch, kde sa pri pretláčaní križujú existujúce inžinierske siete, vodné toky alebo iné prekážky. Výšku a smer je možné počas realizácie prispôsobiť konkrétnym podmienkam v teréne. Realizujeme pretlaky do priemeru 1000 mm v maximálnych dĺžkach 450 m, v závislosti od geologické podložia.
 • Neriadené pretláčanie viac info
  Pneumatické a hydraulické pretláčanie, ktoré je vhodné pre inžinierske siete, pri ktorých nie je nutné dodržať presný sklon pretlaku. Využíva sa taktiež pri zatiahnutí drenážnych rúr za účelom odvodnenia brehu. Pomocou neriadenej pretlakovej technológie ponúkame pretláčanie prípojky elektriky, vody, plynu do rodinných domov. Pretláčanie pod komunikáciami realizujeme do priemeru chráničky 300 mm v závislosti od geologického podložia.
Výstavba a rekonštrukcia bytových a nebytových stavieb
 • Kompletná realizácia viac info
  Vykonávame komplexnú realizáciu menších aj väčších bytových a nebytových stavieb. Pozemné a inžinierske staviteľstvo našej spoločnosti predstavuje výstavbu diel od prípravy stavebného pozemku až po záverečnú kolaudáciu. Našim klientom poskytujeme služby a diela na vysokej profesionálnej úrovni, s cieľom dosiahnuť Vašu dlhodobú spokojnosť z ich bezprostredného využívania. Taktiež realizujeme výstavbu a rekonštrukciu bytových, občianskych, priemyselných, inžinierskych, enviromentálnych stavieb i rôznych polyfunkčných objektov.
Prenájom stavebných mechanizmov